Asociatia de ecologie si interventii in caz de inundații
Asociatia de ecologie si interventii in caz de inundații

Despre Petroaqua

„Păstrează și prețuiește punctul albastru pal, singura casă pe care am cunoscut-o vreodată.”

Carl Sagan

Asociaţia de Ecologie şi Intervenţii în Caz de Inundaţii

Persoană juridică înfiinţată prin Sentinţa Civilă nr.21/PJ din 4 mai 1999

Preşedinte Imre SZUHANEK

Sediul Asociaţiei: Petroşani, judeţul Hunedoara, Aleea Florilor bl.1, sc.1, ap.4

Tel.+40722559980

Cod unic de înregistrare fiscală: 11.92.3141 din 8.07.1999.

Patrimoniu: 700.000 RON

Scurt istoric al Asociației Petro Aqua

        De-a lungul anilor în cadrul Asociației s-au desfășurat ample acțiuni de ecologizare preponderent pe surse de apă potabilă, lacuri alpine din munții Parâng, a zonelor turistice Parâng, Lunca Florii, Groapa Seacă.

2002

În anul 2002 în colaborare cu Muzeul Unirii din Alba Iulia a fost organizat primul seminar pe această temă în România,.cu participare internaţională

În anul 2002 Asociația devine membră a Asociației Internaționale a Plutașilor, cu sediul în Spania.

2003

În anul 2003 Asociația este coorganizatoare împreună cu Muzeul Unirii din Alba Iulia a primului Seminar internațional din România pe tema dezvoltării societăților umane riverane râului Mureș unde participanți din Spania, Germania, Republica Moldova au luat cunoștință de importanța plutăritului desfășurat pe râul Mureș începând cu perioada pre-romană și artefactele păstrate în Muzeul din Alba Iulia, care situează țara noastră între țările unde această îndeletnicire a fost deja consemnată de 2000 de ani prin existența unor organizații (bresle) ale plutașilor din Portos – Alba Iulia.

În anul 2003 în anul aniversar – centenar al Fundației Henry Ford Conservation Awards Asociația obține la concursul pe teme ecologice Marele Premiu cu proiectul ”Timpul apei, Timpul nostru” . Ceremonia de înmânare a premiilor s-a desfășurat la Muzeul Național Cotroceni, în Marele Salon Alb, iar premiul a fost înmânat de Ambasadorul Delegației Uniunii Europene la București Excelența Sa Jonathan Scheele.

Începând cu anul 2003 preocuparea pentru reabilitarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric al Văii Jiului a avut ca rezultat salvarea de la distrugere a două lucrări ale artistului plastic Ladislau Schmidt, o frescă de mari dimensiuni reprezentând istoria mineritului recuperată din sala de apel a Exploatării miniere Dâlja (mină închisă) si statuia Sfintei Varvara – de la Mina Bărbăteni, de asemenea Bustul lui Avram Iancu recuperat de la Mina Țebea altă mină închisă.

2004-2006

În anii 2004, 2005, 2006 Asociația participă ca invitat la Seminarii organizate de Asociația Internațională a Plutașilor la Praga, Belluno – Italia, Schiltach – Germania.

În anul 2006 s-a lansat ideea repunerii în circuitul turistic a sit-ului Peștera Bolii în colaborare cu Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina și Compania Națională a Huilei, Asociația este numită administratorul Peșterii , urmând să continue investițiile în infrastructura peșterii.

Peștera a intrat în circuitul turistic și a devenit de-atunci o țintă a turismului zonal.

În iulie 2006 apare primul număr al ”Caietelor PETROAQUA” publicație editată de Asociație cu sprijinul editurii ”Universitas”.

Publicaţia are caracter istoric, cultural şi figurează în catalogul naţional al publicaţiilor având ISSN.

2008

În anul 2008 s-a finalizat un alt proiect de anvergură ”Drumul Sării” prin parcurgerea cu plutele pe râul Mureș a traseului Alba Iulia – Szeged , cu o durată de 14 zile ,pe o distanță de 360 de km, o reconstituire a plutăritului comercial încă de pe vremea ocupației daco-romane în Dacia..

2012

În anul 2012   Asociația consemnează 50 de ani de plutărit.

Plutăritul a devenit ”libertatea de cuvânt” a Asociației, o îndeletnicire adusă la lumină din dorința de a o cunoaște, de a-i restabili locul în meșteșugurile tradiționale, de a scote din anonimat comunități, oameni, locuri.

Președintele Asociației Imre Szuhanek a efectuat în anul 1962 prima expediție pe traseul Târgu Mureș – Uroi.

Aceasta expediţie la care au participat 6 membri a fost prima de acest gen din România, devenind record european în materie.

Cu această ocazie s-a filmat un material care a stat la baza unui documentar premiat ulterior în cadrul Festivalului de la Riga de către celebrii navigatori şi oameni de ştiinţă Jacques Yves Costeau şi Thor Heyerdall.

După 16 ani, în 1978 dl Imre Szuhanek face parte din echipajul expediției ”Dacia 2050” care pleacă de la Sulina, pe o plută de brad spre Istanbul, în dorința de reconstituire a transportului lemnului pentru catarge din pădurile Moldovei până la Constantinopol (Istanbul) Parcurge 480 de mile pe Marea Neagră în timp de 25 de zile, performanță care devine  record european în vigoare și azi.

Asociaţia PETRO AQUA este continuatoarea obiectivelor propuse de fostul Cerc de Turism Nautic din cadrul S.C. TRANSUTIL s.a  Petroşani şi a unor preocupări devenite deja  tradiţionale, constând în expediţii pe râurile Mureş, Olt şi Siret şi expediţia Românească „Dacia 2050” pe Marea Neagră din anul 1978, cu peste 480 mile marine şi peste 4600 km străbătuţi pe râurile României.

2000-2019

O preocupare permanentă a constituit politica editorială. În perioada 2000 – 2019 s-au editat un număr de 11 Caiete Petro-Aqua, publicație periodică înscrisă în Catalogul Național al Publicațiilor din România, având ca tematică păstrarea tradițiilor cultural-istorice ale Văii Jiului.

Beneficiind de o acustică deosebită a Peșterii, printre alte inițiative importante Asociația a fost organizatoare și gazdă pentru numeroase acțiuni culturale; concerte de muzică clasică, concerte corale A-Capella, recitaluri de muzică folk, concerte de fanfară, expoziții, concerte de colinde. Au onorat invitații din Ungaria, Italia etc.

Un eveniment aparte care merită consemnat a fost spectacolul de teatru ”Când brazii înfloresc” adaptare după nuvela marelui scriitor Ion D. Sârbu, Piesa a fost interpretată de trupa de teatru PASSE-PARTOUT condusă de Dan Puric, iar scena fiind interiorul spectaculos al Peșterii.

Preocupată consecvent de istoria și tradițiile Văii Jiului Asociația a consemnat între acțiunile sale desfășurarea în Valea Jiului a două Simpozioane cu rezonanță națională amplu relatate de presa vremii.

În 2012 una din zilele Simpozionului Național Lucian Blaga ce se desfășura la Sebeș a fost găzduită la sediul Asociației de la Peștera Bolii.

Au participat 95 de scriitori, dramaturgi, directori de editură și cei doi președinți ai Academiei Române și a Academiei Republicii Moldova.

În 2017 anul aniversării a 80 de ani de la realizarea în cadrul Atelierelor Centrale Petroșani a ”Coloanei Infinitului”, a marelui sculptor Constantin Brâncuși Asociația a reușit organizarea unui Colocviu Național dedicat importantei aniversări. Au participat 16 critici de artă, brâncușiologi cunoscuți. Ne-a onorat cu prezența doamna Sorana Georgescu Gorjan – custodele arhivei ing. Ștefan Georgescu Gorjan, realizatorul proiectului tehnic al Coloanei.

O activitate susținută a fost desfășurată cu grupurile de copii de la diferite școli din Petroșani. Au fost constituite chiar structuri organizatorice unul dintre acestea fiind Consiliul Ecologic al Copiilor cu o mare diversitate de activități căutând astfel motivarea tinerei generații de a cunoaște, de a respecta valorile tradiționale, natura, mediul înconjurător, apele curgătoare , lacurile alpine.

Au fost antrenați în acțiuni de ecologizare, expediții pe râul Mureș, concursuri de orientare turistică, acțiuni combinate cu prelegeri despre importanța combaterii poluării mediului, lecții de biologie susținute de lectori de la Centrul Focal de Conservare a Biodiversității Cluj, PAEM Alba Iulia.

OBIECTIVELE –  CONFORM STATUTULUI ASOCIAŢIEI

Fiind o Organizaţie Non Guvernamentală cel mai important obiectiv este promovarea şi apărarea principiilor ecologice prin acţiuni practice, activităţi educaţionale împreună cu copiii  şi dezvoltarea spiritului civic, integrarea copiilor de romi şi a celor cu probleme sociale.

Un alt obiectiv important al asociației este promovarea principiilor ecologice şi păstrarea mediului , în special cel acvatic, prin programe durabile.

APARTENENŢA LA ORGANISME INTERNAŢIONALE DE PROFIL ȘI PREMII OBŢINUTE

Asociaţia este unica din România membra în Organizaţia Internaţionala a Plutaşilor (organizaţie cu caracter cultural), începând cu anul 2000, organizaţie care are ca scop studierea dezvoltării societăţii umane pe lânga râuri şi pastrarea tradiţiilor şi protejarea apelor.

În anul 2003 a o încununare a eforturilor depuse proiectul TIMPUL APEI, TIMPUL NOSTRU Asociația Petro Aqua a câştigat Marele Premiu Henry Ford Conservation Awards unul din cele mai ample şi prestigioase Programe de acest fel din lume pentru domeniul protecţiei mediului şi a conservarii patrimoniului cultural national şi internaţional.

Premiul a fost înmânat Asociaţiei PETRO AQUA de către domnul Johnnatan Scheele – Ambasadorul Uniunii Europene în România, şi academicianul Dan Berindei la Palatul Cotroceni.

Una din personalităţile marcante care au felicitat Asociaţia pentru succes a fost prof.Cristian Laşcu– Directorul celebrei publicaţii Naţional Geographic România.

Un fapt deosebit a constituit amabilitatea majestăţii sale regele Mihai al României cât şi al prinţului Albert de Monaco de a răspunde şi de a aprecia activitatea artistică a copiilor din asociaţie.

În anul 2004 Asociaţia a obţinut cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului sărbătorită în cadrul festiv la Casa de Cultură din Deva, premiul I pentru protecţia mediului.  

Acţiunile Asociaţiei s-au bucurat de aprecierea unor personalităţi ale vieţii sociale şi culturale: Majestatea Sa Regele Mihai al Romaniei , Prinţul Albert de MonacoDirectorul Muzeului Transilvaniei din Germania Volker WollmannPreşedintele Asociaţiei Internaţionale a Plutaşilor cu sediul în Spania Angel Portet , Prof.univ.dr. Marcian Bleahu – Vicepreşedinte al Naţiunilor Unite al Întâlnirii la Vârf a Pământului – 1992 – Rio de Janeiro – conducătorul delegaţiei oficiale a României, personalităţi din Administraţiile locale şi judeţene şi instituţiile de profil.