Asociatia de ecologie si interventii in caz de inundații
Asociatia de ecologie si interventii in caz de inundații

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Ce sunt informațiile personale?

În scopul acestei politici, informația personală este considerată orice informație despre un individ, alta decât funcția sau informațiile de contact care sunt folosite pentru comunicare business.

Informația personală nu include informația anonimă sau ne personală- informația ce nu poate fi asociată unui individ.

Ce informații personale colectăm?

Colectăm și menținem mai multe tipuri de informații cum ar fi:

Date necesare rulării aplicațiilor.

Date furnizori pentru contracte și facturi.

Date clienți pentru contracte și facturi.

Ca regulă generală datele se colectează de la operatorul pentru care suntem împuterniciți sau direct de la d-voastră -clienți, parteneri sau furnizori.

De ce se colectează date personale

Operatorul este persoana care determină scopul pentru care datele sunt procesate. Împuternicitul este persoana ce prelucrează datele personale în numele operatorului.

În condițiile în care prelucrăm ca și operator cerem datele personale direct de la d-voastră- client sau furnizor.

În cazul în care prelucrăm date ca și împuterniciți preluăm datele de la operator și le prelucrăm după modul stabilit de aceștia.

Scopul pentru care prelucrăm datele este acela de a vă furniza servicii sau de a face plăți către d-voastră.

– date pentru facturare;

– date contracte;

Organizația nu prelucrează date personale pentru:

  • A face studii de piață;
  • A le vinde altor părți;
  • A le furniza altor părți pentru scopurile acestora.

Unde stocăm informația personală. Despre transfer si monitorizare

Organizația asigură măsuri tehnice și organizatorice pentru eventuale pierderi, distrugeri sau acces neautorizat. Informația este stocată pe server protejat de antivirus și firewall. Avem politici de confidențialitate și obligații de respectare a protecției datelor cu caracter personal implementate în organizație.

Datele d-voastră nu vor fi transferate în afara UE.

Permanent monitorizam modul în care informația este păstrată.

Cum se utilizează datele personale?

Datele personale se utilizează în scopurile menționate mai sus și în orice alt scop cerut de legislație.

Când are drept organizația de a dezvălui datele personale?

Partajăm informația personală doar dacă:

  • Este cerut de lege;
  • Există plângeri și cercetări.

Notificare și consimțământ

Pentru datele prelucrate conform legislației de către organizația noastră nu este necesar consimțământ.

Conform regulamentului ne puteți notifica cu privire la datele d-voastră personale sau în cazul în care suntem împuterniciți puteți notifica operatorul. În cel mai scurt timp, în funcție de solicitarea d-voastră și conform regulamentului și a legislației în vigoare vă vom da răspuns.

Cum sunt protejate datele cu caracter personal

Petro Aqua menține ori de câte ori este posibil protecții cu privire la datele personale constând în parole, firewall, antiviruși, seif, etc. Toate sunt proiectate astfel încât să protejeze datele personale de accesul neautorizat de copiere, modificare sau pierdere.

Recuperarea datelor se face conform planului de continuitate al afacerii.

Câtă vreme este reținută informația cu caracter personal.

Petro Aqua  poate păstra datele personale atâta vreme cât este necesar  pentru scopul pentru care datele cu caracter personal au fost reținute (conform consimțământ, cerințe contractuale, cerințe și reglementări legale de prelucrare) dacă legislația nu impune altfel.  La cerere, dacă legislația nu impune altfel, datele sunt șterse sau anonimizate.

Actualizarea informației personale

Este important ca datele menținute în cadrul organizației să fie precise și actuale. Dacă informația se schimbă este obligația operatorului, clientului sau furnizorului să anunțe cu privire la aceste schimbări. După caz informația va fi modificată sau se va păstra informația anterioară și se va adăuga informația ce a apărut pe parcurs.

Accesul la informația personală

Personalul poate oricând cere să i se pună la dispoziție informația personală deținută de organizație cu privire la persoana sa. Cererea se face în scris către responsabilul cu protecția datelor personale.

Dreptul de acces la informația personală nu este absolut, existând cazuri în care legislația în vigoare sau cerințele de reglementare permite organizației să refuze acest drept.

Ștergerea

Dacă se dorește ștergerea informației personale ne vom strădui să respectăm această cerință, dacă legea nu impune altfel, însă trebuie să ne asigurăm că datele rezultate nu vor fi incomplete astfel încât organizația să nu mai poată să își îndeplinească obligațiile contractuale.

Restricție și obiecții

Dacă doriți restricționarea procesării unor date trebuie să ne scrieți luând în considerare faptul că aceste cerințe pot rezulta în imposibilitatea noastră de a ne îndeplini obligațiile contractuale.

Portabilitatea

La cererea d-voastră furnizăm informațiile d-voastră către alt operator, într-un format structurat.

Nelămuriri?

Pentru orice întrebare sau nelămurire cu privire la această politică clienții și furnizorii  trebuie să contacteze responsabilul cu protecția datelor personale

Revizuire

Orice revizuire a acestei politici este comunicată în cel mai scurt timp.