Asociatia de ecologie si interventii in caz de inundații
Asociatia de ecologie si interventii in caz de inundații

Obiective

OBIECTIVE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

Având în vedere profilul specific al Asociaţiei axat pe protecţia apelor: râuri, lacuri alpine, surse de apă potabilă, intreprinde următoarele acţiuni:

  • ecologizarea anuală a lacurilor alpine din zona munţilor Parâng şi Şureanu (în aceste lacuri se află obârşia izvoarelor de potabilă);
  • ecologizarea râurilor din judeţul Hunedoara (Jiul de Est, de Vest, Maleia, Taia, Jupâneasa, Strei şi a râului Mureş;
  • campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei asupra importanţei protejării râurilor, a faunei şi vegetaţiei acvatice , pentru păstrarea sănătăţii şi dezvoltarea unui turism recreativ în mediu sănătos;
  • conştientizarea populaţiei riverane privind necesitatea protejării biodiversităţii acvatice şi a cursurilor de apă împotriva poluării cu deşeuri menajere, industriale, nutrienţi şi a braconajului

În sprijinul celor afirmate mai sus obiectivele s-au concretizat prin:

  • Cărţile poştale ecologice – expediate de copii (prin care sesizau focarele de poluare ce afectau cursurile de apă)- cu cel mai mare impact asupra instituţiilor responsabile;
  • Marcarea zilelor din Calendarul Mediului prin: articole, expoziţii şi acţiuni publice (ziua pădurii, ziua Pământului, ziua Păsărilor);
  • Investigaţii ecologice complexe prin prelevări de probe de apă şi sol şi analizarea lor din punct de vedere chimic în laboratoarele de specialitate.